Projektai

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS VYKDOMI PROJEKTAI 2017– 2018 M. M.

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto koordinatoriai, fondai, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui Vykdymo terminai Dalyvių skaičius Projekto partneriai Projekto tikslai ir veikla Už projekto vykdymą atsakingas asmuo mokykloje
1. „Olimpinę ugnelę uždekim savyje 2017“ Reimundas Varapickas, Rytis Alūzas. Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos paramos fondas, 250 Eur.

 

2017-05-02 iki 2017-06-09 100   Organizuotas bendradarbiaujančių mokyklų mokiniams turistinis sąskrydis. Veiklos: įvairios sportinės varžybos gamtoje. Rytis Alūzas, Laima Benikasienė
2. „Sveikatingumo savaitė Bubiuose 2017“ Vytautas Žymančius, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos fondas.

250 Eur.

2017-08- 21 iki 2016-08- 26 100 Šiaulių r.

VO „Bubių bendruomenė“

Apie 100 projekto „Sveikatingumo savaitė Bubiuose 2017“ dalyvių buvo supažindinti su sveikos gyvensenos bei mitybos pagrindais ir šią patirtį panaudos sau ir savo aplinkai. Buvo pravesta paskaita apie sveiką mitybą, organizuotas baidarių žygis, sportiniai judrieji žaidimai bei mankštos Bubių mokyklos ir vietos bendruomenės nariams. Laima Benikasienė
3. OLWEUS patyčių prevencijos programa Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2017-09-01 iki 2018-12-31 150   Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo. Vida Radionovienė
4. Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje –2017“

 

VŠĮ Lietuvos plaukimo federacija 2017-01-01 iki 2017-12-31 22 Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“ 2 klasės mokiniams suteikti plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens įgūdžius. Organizuojami  užsiėmimai baseine. Alė Kasparavičienė, Aušra Vidžiūnienė
5. Projektas „Kino klubas“ Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos 2017-11-03 iki 2018-08-31 115   Įsteigti kino klubą mokykloje, surengti po 1 kino filmo peržiūrą per savaitę bei diskusijas po filmų peržiūrų, skatinti klubo narius rašyti recenzijas. Vida Radionovienė

 

 

________________________