Socialinis pedagogas

Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro paruoštą informaciją apie psichoaktyviąsias  medžiagas, jų žalingą poveikį žmogaus organizmui, kur kreiptis pagalbos, jei vaikas jas vartoja, rasite čia: http://195.182.85.232/failai/Informacija%20mokykloms/

http://siauliurvsb.lt/sveikatos-patarimai/sveikatos-patarimai-gyventojams/

*******************************************************************************

Nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti mokinys gali gauti, jei:

  • Šeima gauna socialinę pašalpą (pateikia tik prašymą);
  • Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 153 Eur;
  • Atsižvelgus į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas bei mokyklos rekomendaciją. (Jei vienas iš šeimos narių yra pensininkas, neįgalus, šeima augina 3 ir daugiau vaikų, vaiką augina vienas iš tėvų ar vaikas yra patyręs socialinę riziką ir pajamos vienam šeimos nariui neviršija 204 Eur)

Reikalingi dokumentai: 

  1. vaikų gimimo liudijimai, šeimos narių pasai arba asmens tapatybės kortelės;
  2. 3–jų paskutinių mėnesių šeimos pajamos (iki prašymo pateikimo mėnesio) ir jų šaltiniai: atlyginimas, alimentai, stipendijos, žemės ūkio ar sklypo dokumentai ir kitos faktiškai gautos pajamos.

Dėl dokumentų tvarkymo kreipkitės į seniūnijos socialinę darbuotoją.

Dėl paramos mokymosi reikmenims įsigyti mokinių tėveliai (globėjai) gali kreiptis iki spalio 5 d.;

Šeimos, kurios deklaravusios gyvenamąją vietą ne Bubiuose, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.