Socialinis pedagogas

Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro paruoštą informaciją apie psichoaktyviąsias  medžiagas, jų žalingą poveikį žmogaus organizmui, kur kreiptis pagalbos, jei vaikas jas vartoja, rasite čia: http://195.182.85.232/failai/Informacija%20mokykloms/

http://siauliurvsb.lt/sveikatos-patarimai/sveikatos-patarimai-gyventojams/

******************************************************************

SOCIALINĖ   PARAMA   MOKINIAMS

Socialinę paramą mokiniams sudaro:

 1. Nemokamas maitinimas:
 2. a) pietūs.
 3. b) pusryčiai (pavakariai);
 4. Parama mokinio reikmenims įsigyti (skiriama 1 kartą per metus).
 • Nemokamas maitinimas priklauso mokiniams, kurie mokosi ikimokyklinio ugdymo ar bendrojo lavinimo mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo programą.

Parama mokiniams skiriama bendrąją tvarka, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur);

Parama mokiniams skiriama kitais atvejais, kai vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (244 Eur), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, ir tinka bent vienas šių punktų:

 1. mokinys yra iš bendrai gyvenančių asmenų auginančių 3 ir daugiau vaikų;
 2. kuris nors iš mokinio tėvų ar bendrai gyvenančių asmenų yra pensininkas ar neįgalus;
 3. mokinys patiria socialinę riziką;
 4. vienas iš mokinio tėvų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį mokinį (pateikus juridinių asmenų pažymą);
 5. mokinys netekęs maitintojo (našlaitis);
 6. sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė), pristačius atitinkamos įstaigos ar organizacijos tai patvirtinantį dokumentą.

5 – 12 klasių mokiniai patiriantys socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pusryčius (pavakarius), atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas, kai pajamos vienam bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP (244 Eur).

 • Parama mokinio reikmenims įsigyti priklauso mokiniams, kurie mokosi ikimokyklinio ugdymo ar bendrojo lavinimo mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo lavinimo programą ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur).

DOKUMENTAI DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIIMAMI SENIŪNIJOJE (PAGAL DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ) NUO LIEPOS 1 D. VISUS MOKSLO METUS,  DOKUMENTAI DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI PRIIMAMI NUO LIEPOS 1 D.  IKI  SPALIO 5 D.

Reikalingi dokumentai (pagal situaciją):

 • prašančiojo asmens (pareiškėjo) tapatybę liudijantis dokumentas;
 • pažymos iš darboviečių apie bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas;
 • pažyma apie mokinio mokymąsi (pagal situaciją);
 • dokumentas apie gaunamus alimentus vaiko išlaikymui kai vaiko tėvai gyvena atskirai;
 • kiti dokumentai (pagal situaciją).

Išsamią informaciją suteiks seniūnijų socialiniai darbuotojai, vaikų lopšelių-darželių ir mokyklų administracijos. Šią informaciją galima rasti Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt