Projektas ,,CATCH THE DATE“

STEAM – tyrinėjame, atrandame, mokomės

Nuo 2019 metų lapkričio mėnesio Šiaulių r. Bubių mokykloje startuoja naujas programos Erasmus+ KA229 projektas Catch The Date.

Projekte dalyvauja mokytojai bei mokiniai iš Serbijos (projekto koordinatorė), Turkijos, Čekijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių matematinį bei gamtamokslinį raštingumą bent 15% , integruojant STEAM metodą į ugdymo procesą.

 Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM – integruotas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos mokymas. Projekto įgyvendinimo metu pedagogai gilins žinias apie patyriminį metodą, dalinsis gerąja patirtimi, organizuos užsiėmimus įvairiose edukacinėse erdvėse. Mokiniai bus skatinami aktyviai dalyvauti mokymosi procese, tyrinėti, džiaugtis asmeniniais atradimais,  įgytomis žiniomis.

                 Laimėtas Erasmus+ projektas paskatino ir jau beveik metus mokykloje sklandžiusios idėjos igyvendinimą – STEAM klasės įkūrimą. Jau 2020 metų sausio mėnesį mokytojams bus pasiūlyta klasės koncepcija. Tikimasi, kad iki šių moklo metų pabaigos Šiaulių r. Bubių mokykloje bus įrengta Leonardo da Vinčio vardo STEAM klasė, kuri padės ne tik sėkmingai įgyvendinti Erasmus+ projekte “Catch The Date” numatytas veiklas, bet ir paskatins mokinius aktyviai domėtis mus supančia aplinka.

Visos projekto veiklos finansuojamos „Erasmus+“ projekto lėšomis. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.