Valgiaraščiai

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

VALGIARAŠČIAI

I MĖNESIO SAVAITĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MĖNESIO SAVAITĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III MĖNESIO SAVAITĖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV MĖNESIO SAVAITĖ