Viešieji pirkimai

Šiaulių rajono Bubių mokyklos direktoriaus 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-161 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, NUOLATINĖS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO, VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE DALYVAUJANČIŲ ASMENŲ PASKYRIMO“ patvirtinta:
 
 
INFORMACIJA APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS: