Vaiko gerovės komisija

Pagalbos telefonai

KONTAKTAI, DARBO LAIKAS
Vaikų linija Telefonas 116 111, nemokamas http://www.vaikulinija.lt
Jaunimo linija Anoniminė psichologinė pagalba nemokamu telefonu

(8 800) 28 888

http://www.jaunimolinija.lt

Konsultacijos internetu http://paklausk.kpsc.lt
Informacija apie patyčias http://www.bepatyciu.lt
Vilties linijos Telefonas (8 800) 60 700, nemokama
Krizių įveikimo centro http://www.krizesiveikimas.lt 
Policijos departamento prie VRM http://www.policija.lt Čia rasite informacijos apie policijos veiklą, savo ir kitų miestų policijos įstaigų adresus ir telefonus, nuorodas į internetinius tinklalapius, įvairių patarimų ir kitos naudingos informacijos.
Šiaulių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba Specialistai įvertina, konsultuoja, siūlo ugdymo formą, būdus, metodus, teikia informacinę, metodinę pagalbą mokiniams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) pedagoginių psichologinių ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais pagal išankstinę registraciją.

PPT – pedagoginė psichologinė tarnyba 
V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai
Tel. (8 41) 580 813

Šiaulių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius Skyrius su vaiko interesais susijusius veiksmus ir sprendimus priima vadovaudamasis bendrosiomis vertybėmis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatomis ir vaiko interesų prioritetiškumo principu – pirmiausia atsižvelgti į tai, kas geriausia vaikui.

Sukilėlių g. 2, LT-76337 Šiauliai

Tel. (8 41) 596688