Soc. pedagogas

Socialinis pedagogas atlieka tokias funkcijas:

  •   šviečiamąją (informuoja, aiškina).
  •   konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
  •   diagnostinę (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
  •   psichoterapinę (skatina, aktyvina, mobilizuoja).
  •   pedagoginę (moko, lavina, auklėja).
  •   vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, valdo).

Socialinio pedagogo darbas remiasi šiais principais:
Humaniškumo – ugdymo turinyje pabrėžiama žmogaus vertė, pedagoginiai santykiai su ugdytiniais grindžiami pagarbos ir reiklumo vienove.
Individualizavimo – pedagoginiame darbe remiamasi ugdytinių poreikiais, ugdymo būdai parenkami atsižvelgus į jų individualius ypatumus.
Atsakingumo – ugdytojo veikla grindžiama atsakomybe už ugdytinį, nuosekliai siekiama užsibrėžtų asmenybės tobulinimo tikslų.

Kokia socialinė parama taikoma mokiniams?
Remiami mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai. Nustatytos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys: nemokamas maitinimas bei aprūpinimas mokinio reikmenimis prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tai nustato Socialinės paramos mokiniams įstatymas. Išsami informacija – Socialinės ir darbo ministerijos tinklapyje  www.socmin.lt

Informacija tabako gaminių vartojimo žalos, metimo rūkyti bei kitais su tabako gaminių vartojimu susijusiais klausimais galite rasti:
•    Valstybinio psichikos sveikatos centras www.vpsc.lt
•    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas www.ntakd.lt
•    Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija www.koalicija.org