Teikiama pagalba

Darbo laikas: kiekvieną pirmadienį 8.00–15.15 val.

 VSPS funkcijos:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;
2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas ir apibendrinimas;
7. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
8. Dalyvavimas mokyklos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo komandoje;
9. Informacijos visuomenės sveikatos centrui teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.

10. Teikti arba koordinuoti pirmąją medicinos pagalbą.