5 –10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2018-2019 M. M. 5-10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

PIRMADIENIS

5

6

7

8

9

10

1 Žm. sauga Etika IT* IT* Chemija Matematika
2 Lietuvių kalba Anglų kalba Žm. sauga Matematika Ekonomika* technologijos Chemija
3 Technologijos Technologijos Technologijos Lietuvių kalba IT Chemija
4 Technologijos Technologijos Technologijos Chemija Matematika IT
5 Kūno kultūra IT Matematika Technologijos Technologijos Technologijos
6 IT Muzika Anglų k. Matematika Chemija Žm. sauga*
7 Chemija Ekonomika*
ANTRADIENIS
1 Anglų kalba Lietuvių kalba Fizika Matematika Piliet. pagr. Piliet. pagr.
2 Dailė Istorija Lietuvių kalba Fizika Matematika Anglų kalba
3 Matematika Anglų kalba Dailė Dailė Fizika Lietuvių kalba
4 Istorija Dailė Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba Fizika
5 Matematika Anglų kalba Geografija Dailė Dailė
6 Matematika Rusų kalba Istorija Anglų kalba Lietuvių kalba
7 Lietuvių kalba (modulis)*
TREČIADIENIS
1 Lietuvių kalba Rusų kalba Lietuvių kalba Biologija pas. Istorija Matem. mod.
2 Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Geografija Biologija
3 Kūno kultūra Kūno kultūra Biologija Lietuvių kalba Lietuvių kalba Istorija
4 Muzika Gamta ir žmog. Kūno kultūra Kūno kultūra Lietuvių kalba Matematika
5 Lietuvių kalba Geografija Muzika Muzika Kūno kultūra Kūno kultūra
6 Gamta ir žmog. Fizinis akt.* Istorija Rusų kalba Muzika Muzika
7 Biologija
KETVIRTADIENIS
1 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Biologija Geografija Anglų kalba
2 Gamta ir žmog. Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Istorija
3 Anglų kalba Lietuvių kalba Biologija Lietuvių kalba Matematika Geografija
4 Lietuvių kalba Anglų kalba Rusų k. Geografija Lietuvių kalba Matematika
5 Matematika Gamta ir žm. Geografija Anglų kalba Rusų kalba Lietuvių kalba
6 Geografija Etika Etika Biologija Rusų kalba
7 Tikyba/Etika Etika
PENKTADIENIS
1 Matematika Istorija Lietuvių kalba Rusų kalba Anglų kalba Fizika
2 Istorija Matematika Lietuvių kalba Fizika Rusų kalba Anglų kalba
3 Kūno kultūra Kūno kultūra Istorija Matematika Fizika Lietuvių kalba
4 Anglų kalba Rusų kalba Matematika Istorija Kūno kultūra Kūno kultūra
5 Etika Lietuvių kalba Geografija Anglų kalba Matematika Rusų kalba
6 Šokis Kūno kultūra Kūno kultūra Istorija Lietuvių kalba

Pamoka, pažymėta simboliu *,  vyksta kas antrą savaitę.

PATVIRTINTA

 Šiaulių rajono Bubių mokyklos

                              Direktoriaus 2018-09-01

                 Įsakymu Nr. V-

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

2018-2019 M. M.  I TRIMESTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

Veiklos pavadinimas Klasė Laikas

(val.)

Valandų skaičius Mokytojo vardas, pavardė
PIRMADIENIS
Sveikos gyvensenos būrelis „Aukime sveiki“ „Mes“ 2 12.45–13.30* 0,5 A. Milvidienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 1–4 13.40–14.25 1 R. Alūzas
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 5-10 14.35-15.20 1 R. Alūzas
ANTRADIENIS
Etnokultūros būrelis „Klėtis“* 1 12.45–13.30* 0,5 A. Šarlauskienė
Dailės būrelis „Teptuko kelionė“ 1-5 13.40–14.35 1 R. Valančienė
Dailės būrelis „Teptuko kelionė“ 6-10 14.35–15.20* 0,5 R. Valančienė
Kūrybinės raiškos būrelis „Kelionė vaivorykšte“ 5-10 14.35–15.20* 0,5* R. Bukelskienė
TREČIADIENIS
Meninės saviraiškos būrelis „Mąstyk ir kurk“ 4 14.35-15.20* 0,5 A. Kasparavičienė
Sporto būrelis „Vikruoliai“ 3 13.40–14.25* 0,5 A. Vidžiūnienė
Dainavimo būrelis „Dainų pynė“ 5–10 14.35–15.20 1 S. Banevičienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 7–10 13.40–14.25* 0,5 R. Alūzas
KETVIRTADIENIS
Muzikos studija „Linksmieji garsiukai“ 1-4 13.40–14.25 1 S. Abromavičienė
Lietuvių ir japonų kultūrų skirtumai. Japonų kalbos pradmenys 5–10 13.40–14.25 L. Malakauskienė
PENKTADIENIS
S. Kazlauskas
Sporto būrelis „Tinklinis“ 5–10 14.35–15.20* 0,5 L. Budrytė

Pastaba: būreliai, pažymėti simboliu „*“, vyksta kas antrą savaitę.