5 –10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

5 – 10 klasių pamokų tvarkaraštis 2017 – 2018 m. m.

PIRMADIENIS

  5 6 7 8 9

10

0           Žm. sauga*
1 Matematika Istorija Anglų k. Chemija Technologijos Technologijos
2 Žm. sauga Matematika Liet. k. ir lit. Istorija Chemija Anglų k.
3 Kūno k. Kūno k. Žm. sauga Matematika Chemija Liet. k. ir lit.
4 Technologijos Technologijos Technologijos Chemija Kūno k. Kūno k.
5 Technologijos Technologijos Technologijos Geografija Matematika Chemija
6 Inform. tech. Anglų k. Istorija Technologijos Int. tech. k.*

Matematika*

Chemija
7       Muzika Inform. tech. Inform. tech.

ANTRADIENIS

1 Liet. k. ir lit. Anglų k. Fizika Istorija Rusų k. Matematika
2 Anglų k. Liet. k. ir lit. Matematika Fizika Piliet. pagr. Piliet. pagr.
3 Matematika Geografija Anglų k. Liet. k. ir lit. Fizika Rusų k.
4 Istorija Matematika Rusų k. Liet. k. ir lit. Anglų k. Fizika
5   Rusų k. Geografija Matematika Liet. k. ir lit. Tikyba
6       Anglų k. Matematika Geografija
7         Geografija Mat. mod. *

TREČIADIENIS

1 Liet. k. ir lit. Dailė Dailė Biol. mod. Rusų k. Liet. k. mod.
2 Gamta ir žm. Liet. k. ir lit. Liet. k. ir lit. Rusų k. Kūno k. Kūno k.
3 Dailė Liet. k. ir lit. Kūno k. Kūno k. Biologija Liet. k. ir lit.
4 Muzika Gamta ir žm. Liet. k. ir lit. Liet. k. ir lit. Dailė Dailė
5 Kūno k. Muzika Muzika Dailė Liet. k. ir lit. Liet. k. ir lit.
6     Biologija Etika Muzika Muzika
             

KETVIRTADIENIS

1 Liet. k. ir lit. Rusų k. Biologija Matematika Istorija Liet. k. ir lit.
2 Anglų k. Liet. k. ir lit. Matematika Biologija Geografija Liet. k. ir lit.
3 Gamta ir žm. Matematika Liet. k. ir lit. Anglų k. Liet. k. ir lit. Istorija
4 Matematika Gamta ir žm. Etika Geografija Etika Anglų k.
5 Etika Etika Matematika Liet. k. ir lit. Anglų k. Biologija
6 Liet. k. ir lit. Anglų k. Geografija Matematika Biologija  
7     Liet. k. ir lit.   Matematika*  

PENKTADIENIS

0   Inform. tech.        
1 Matematika Istorija Inform. tech.* Inform. tech.* Anglų k. Fizika
2 Liet. k. ir lit. Matematika Anglų k. Fizika Ekon. ir versl. Istorija
3 Istorija Liet. k. ir lit. Matematika Anglų k. Fizika Rusų k.
4 Šokio raiška Geografija Kūno k. Kūno k. Matematika Anglų k.
5 Kūno k. Kūno k. Istorija Rusų k. Liet. k. ir lit. Matematika
6 Anglų k. Kūno k. mod.* Rusų k. Liet. k. ir lit. Istorija Matematika

Pamoka, pažymėta simboliu *,  vyksta kas antrą savaitę.

 

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

2017-2018 M. M.  I TRIMESTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

Veiklos pavadinimas

Klasė Laikas

(val.)

Valandų skaičius

Mokytojo vardas, pavardė

PIRMADIENIS

Saviraiškos studija „Mes“ 2 12.45–13.30 0,5 A. Milvidienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 1–4 13.40–14.25 1 R. Alūzas
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 5-10 14.35-15.20 1 R. Alūzas

ANTRADIENIS

Sveikos gyvensenos būrelis „Aukime sveiki“ 1 12.45–13.30 0,5 A. Vidžiūnienė
Etnokultūros būrelis „Klėtis“ 4 13.40–14.25 0,5 A. Šarlauskienė

TREČIADIENIS

Dainavimo būrelis „Dainų pynė“ 5–10 14.35–15.20 1 S. Banevičienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 5–10 14.35–15.20 1 R. Alūzas
Dailės būrelis „Teptuko kelionė“ 6–10 14.35–15.20 1 R. Valančienė

KETVIRTADIENIS

Muzikos studija „Linksmieji garsiukai“ 1-4 13.40–14.25 S. Abromavičienė

PENKTADIENIS

Sporto būrelis „Tinklinis“ 5–10 14.35–15.20 1 L. Budrytė
Būrelis „Tipu tapu“ 3 13.40–14.25 0,5 A. Kasparavičienė