5 –10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Pagrindinis / VEIKLA / Pamokų tvarkaraštis / 5 –10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

5 –10 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

5-10 kl tvarkarastis 2017-2018

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

2017-2018 M. M.  I TRIMESTRO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

Veiklos pavadinimas

Klasė Laikas

(val.)

Valandų skaičius

Mokytojo vardas, pavardė

PIRMADIENIS

Saviraiškos studija „Mes“ 2 12.45–13.30 0,5 A. Milvidienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 1–4 13.40–14.25 1 R. Alūzas
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 5-10 14.35-15.20 1 R. Alūzas

ANTRADIENIS

Sveikos gyvensenos būrelis „Aukime sveiki“ 1 12.45–13.30 0,5 A. Vidžiūnienė
Etnokultūros būrelis „Klėtis“ 4 13.40–14.25 0,5 A. Šarlauskienė

TREČIADIENIS

Dainavimo būrelis „Dainų pynė“ 5–10 14.35–15.20 1 S. Banevičienė
Sporto būrelis „Sportinis rengimas“ 5–10 14.35–15.20 1 R. Alūzas
Dailės būrelis „Teptuko kelionė“ 6–10 14.35–15.20 1 R. Valančienė

KETVIRTADIENIS

Muzikos studija „Linksmieji garsiukai“ 1-4 13.40–14.25 S. Abromavičienė

PENKTADIENIS

Sporto būrelis „Tinklinis“ 5–10 14.35–15.20 1 L. Budrytė
Būrelis „Tipu tapu“ 3 13.40–14.25 0,5 A. Kasparavičienė