Olweus programa

Olweus_fotoOlweus patyčių prevencijos programa (OPPP)

Nuo šių mokslo metų mokykla dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Mokykloje ši programa bus diegiama iki kitų mokslo metų gruodžio mėn. Ji sukurta Norvegijoje. Programos autorius – Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių, smurto ir priekabiavimo temas. OLWEUS programa yra įgyvendinama bendrojo lavinimo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. OPPP reikalauja ilgalaikių mokyklos bendruomenės bei mokinių tėvų pastangų, darnaus darbo ir nuoširdaus, geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo.

OLWEUS – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti 3 lygmenimis: mokyklos, klasės, individualiu.

Pagrindiniai programos principai:

 1. Patyčių intervencija – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 2. Nuoširdus pedagogų požiūris į mokinius, domėjimasis mokinių veikla.
 3. Teisingų ir tvirtų nepriimtino elgesio ribų nustatymas, tokio elgesio netoleravimas.
 4. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.

Siekiant šio tikslo mokykloje jau yra:

 • Sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas (KK).
 • Sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).
 • Bus vykdomos mokinių apklausos patyčių tema.
 • Vedamos tikslinės klasės valandėlės.

OPPP mokykloje diegti padeda Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro priskirta instruktorė –Vaida Godelienė. Programos įgyvendinimą mokykloje koordinuoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė.
Mokiniams skelbiama pagrindinė OLWEUS patyčių prevencijos programos žinia – „Mūsų mokykloje nesityčiojama“.

Prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

 • Mes nesityčiosime iš kitų. 
  • Mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti. 
  • Mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti. 
  • Jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje ir/arba namuose.

SPPC_foto