Metodinės grupės

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

MOKYKLOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS 2017 M.

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Šarūnė Guginienė,

Narės :

Aldona Kaušienė,

Viktorija Balčiūnė,

Jolanta Kundrotienė,

Kristina Jankauskienė,

Sandra Banevičienė.

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Vidžiūnienė,

Narės:

Alė Kasparavičienė,

Almutė Šarlauskienė,

Aurelija Milvidienė,

Laimutė Budrytė,

Ona Briedytė,

Ausma Šereivienė,

Sonata Abromavičienė.

 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Laima Malakauskienė,

Narės:

Rasa Bukelskienė,

Ausma Šereivienė,

Laima Benikasienė,

Sandra Banevičienė,

Vida Radionovienė,

Ona Briedytė,

Raimonda Valančienė.

 TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Zita Vaitkevičienė.

Nariai:

Roma Vaičiulienė,

Natalja Kozlova,

Rūta Žymantienė,

Rytis Alūzas,

Laimutė Budrytė,

Zina Ramanauskienė,

Anelė Urbonienė,

Skirmantė Kaziūnaitė,

Alvidas Paškauskas.

 METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Natalja Kozlova.

Nariai:

Reimundas Varapickas,

Vida Radionovienė,

Šarūnė Guginienė,

Aurelija Milvidienė,

Rasa Bukelskienė,

Zita Vaitkevičienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė.

 _________________