Metodinės grupės

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

MOKYKLOJE VEIKIANČIOS DARBO GRUPĖS 2018–2019 M. M.

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Aldona Kaušienė,

Narės :

Jolanta Kundrotienė,

Kristina Jankauskienė,

Sandra Banevičienė,

Stasys Kazlauskas,

Sonata Abromavičienė,

Gintarė Sirunaitienė,

Gražina Butautienė.

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Aušra Vidžiūnienė,

Narės:

Alė Kasparavičienė,

Almutė Šarlauskienė,

Aurelija Milvidienė,

Laimutė Budrytė,

Ona Briedytė,

Ausma Šereivienė,

Sonata Abromavičienė,

Stasys Kazlauskas.

 HUMANITARINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – Laima Malakauskienė,

Narės:

Rasa Bukelskienė,

Ausma Šereivienė,

Laima Benikasienė,

Sandra Banevičienė,

Vida Radionovienė,

Ona Briedytė,

Raimonda Valančienė,

Stasys Kazlauskas,

Sonata Abromavičienė.

 TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė –Natalja Kozlova.

Nariai:

Roma Vaičiulienė,

Zita Vaitkevičienė,

Rūta Žymantienė,

Rytis Alūzas,

Laimutė Budrytė,

Zina Ramanauskienė,

Anelė Urbonienė,

Skirmantė Kaziūnaitė,

Alvidas Paškauskas.

 METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Rasa Bukelskienė.

Nariai:

Aušra Vidžiūnienė,

Laima Malakauskienė,

Aldona Kaušienė,

Natalja Kozlova.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė.

Nariai:

Laima Benikasienė,

Aušra Vidžiūnienė,

Kristina Jankauskienė,

Viktorija Dagytė,

Kristina Beržinienė – seniūnijos soc. darbuotoja.

 _________________