Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) 2018 m. III ketv., neatskaičius mokesčių.

Direktorius    Eur.
Pavaduotoja ugdymui, einanti direktoriaus pareigas    1477,91 Eur.
Pavaduotoja ūkiui ir administracijai  521,85 Eur.
Pagalbą mokiniams teikiantys specialistai  611,39 Eur.
Mokytojas   602,41 Eur.
Auklėtojas  501,33 Eur.
Virėja 325,00 Eur.

Valgyklos vedėja 355,00 Eur.
Sargas 325,00 Eur.
Valytoja 325,00 Eur.
Pastatų priežiūros darbininkas 325 ,00 Eur.
Auklėtojo padėjėja 325,00 Eur.
Kiemsargis 325,00 Eur.
Bibliotekininkė 489,90 Eur.

Vairuotojas 355,00 Eur.
Inžinierius kompiuterininkas 177,50 Eur.

Sekretorė 372,75 Eur.
Sandėlininkė 162,50 Eur.

Dietistė 172,18 Eur.
Katilinės operatorius 325,00 Eur.