Darbo užmokestis

DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Informuojame apie Šiaulių r. Bubių mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

VIDUTINIS MĖNESIO BRUTO DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2018 m. IV ketv.

(€)

Direktorius

1

1448,44

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

Mokytojas

26

567,92

Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, neformalaus ugdymo organizatorė)

3

665,65

Darželio darbuotojai

10

413,84