Biblioteka

Biblioteka– informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia ir turtinga informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekininkė  – Sonata Abromavičienė.

Biblioteka ugdymo procese:

FUNKCIJOS

 • Ugdymui reikalingų leidinių, vadovėlių bei mokymo priemonių užsakymas ir jų panaudojimo koordinavimas.
 • Fondo turtinimas, komplektavimas, tvarkymas, saugojimas ir populiarinimas, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.
 • Mokinių informacinių gebėjimų ugdymas, konsultavimas  karjeros ugdymo klausimais.
 • Bibliotekos ir dėstomų mokomųjų  dalykų integravimas, pagalba  pedagogui ugdymo proceso metu ar organizuojant renginius, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius įvairiose laikmenose.
 • Bibliotekos – informacinio centro modernizavimas, kompiuterinės programos „Mobis” diegimas.
 • Mokyklos internetinio puslapio informacijos koordinavimas.
 • Mokyklos mokinių ir mokytojų publikacijų kaupimas, vykstančių  renginių filmuotos medžiagos ruošimas ir  videoįrašų sisteminimas.
 • Pamokų skaitykloje koordinavimas, naudojant IT.

METODINĖ MEDŽIAGA

Katalogai:

 1. Vadovėlių katalogai: kompiuteriniai katalogai (sisteminis, tiesioginis).
 2. Grožinės literatūros katalogai: kompiuteriniai ( KP „Mobis”, tiesioginis), kortelės.
 3. Garsinių ir regimųjų dokumentų  (CD) katalogas.
 4. Vaizdinės medžiagos „Mokyklos renginiai” katalogas.

Segtuvai:

 1. „Rašto kelias“
 2. „Mokyklos metraščiai”
 3. „Referatai. Projektai”
 4. „Internetinės svetainės”
 5. „Karjeros ugdymo testai ir užduotys”
 6. „Karjeros ugdymo renginiai”
 7. „Mokinių  profesinių ketinimų anketos”
 8. „Baigusių mokinių profesiniai ketinimai ir pasirinkimai”
 9. „Mes rašome, rašo apie mus”
 10. „Rekomenduojamų  perskaityti  knygų sąrašai”
 11. „Teminė poezija”

 

Skaitytojai aptarnaujami:

Pirmadieniais:       8.00 – 9.20 val.; 11.40 – 17.00 val. 

Antradieniais:         8.00 – 9.20 val.; 13.30 – 17.00 val.

Trečiadieniais:         8.00 – 17.00 val. 

Ketvirtadieniais:       8.00 – 9.30 val. ; 14.30 – 17.00 val.

Penktadieniais :       8.00 – 8.40 val.; 12.30 – 17.00 val.

/ Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

 

Skaitykloje  yra 3 kompiuterinės  darbo vietos su interneto prieiga.

Pagal informacinę sistemą „Mobis”  yra  suregistruota  apie 70 % literatūros, esančios bibliotekoje. Šia sistema naudojamasi aptarnaujant skaitytojus.

Skaitykloje veikia Karjeros ugdymo centras. Mokiniai yra nuolat konsultuojami profesinio orientavimo klausimais.

Skaitytojų registravimas:

Norintys naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis, registruojasi bibliotekoje. Užpildęs skaitytojo formuliarą skaitytojas pasirašo jame, sutikdamas laikytis naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių.

  Paslaugos: 

 • Skaitytojai gali naudotis bibliotekos fondais;
 • Dirbti kompiuteriais;
 • Naudotis internetu;
 • Naudotis skeneriu, spausdintuvu.