Valgykla

Mokinių maitinimo aprasas

Maitinimo paslaugą reglamentuoja Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas. Šis dokumentas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. turi  naują pavadinimą Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964.
(Nuo 2018-09-01 galiojanti redakcija).