Mokytojai

MOKYKLOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

Vaidas Bacys Direktorius
Vida Radionovienė Pavaduotoja ugdymui
Ona  Briedytė Tikybos vyresn. mokytoja
Rasa Bukelskienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė
10 kl. vadovė
Laima Malakauskienė Lietuvių k. mokytoja  metodininkė
Etikos mokytoja
Simona Miškinienė Specialioji pedagogė
Logopedė
Ausma Šereivienė Anglų k. mokytoja metodininkė
9 kl. vadovė
Laima Benikasienė Rusų k. vyresn. mokytoja
Vyresn. socialinė  pedagogė
5 kl. vadovė
Natalja Kozlova Matematikos mokytoja metodininkė
8 kl. vadovė
Rūta Žymantienė Informacinių technologijų vyresn. mokytoja
Ekonomikos ir verslumo mokytoja
Roma Vaičiulienė Gamta ir žmogus  vyresn. mokytoja
Biologijos vyresn. mokytoja
Anelė Urbonienė Fizikos vyresn. mokytoja
Zina Ramanauskienė Chemijos mokytoja metodininkė
Zita Vaitkevičienė Istorijos, pilietiškumo pagr.  vyresn. mokytoja
Geografijos vyresn. mokytoja
Sandra Banevičienė Muzikos vyresn. mokytoja
Meninio ugdymo vyresn. mokytoja
Raimonda Valančienė Dailės mokytoja metodininkė
Skirmantė Kaziūnaitė Technologijų mokytoja
Alvidas Paškauskas Technologijų vyresn. mokytojas
Rytis Alūzas Kūno k.  mokytojas metodininkas
Laimutė Budrytė Kūno k. vyresn. mokytoja
7 kl. vadovė
Almutė Šarlauskienė Prad. kl. vyresn. mokytoja (1 kl.)
Aurelija Milvidienė Prad. kl. vyresn. mokytoja (2 kl.)
Aušra Vidžiūnienė Prad. kl. vyresn. mokytoja (3 kl.)
Alė Kasparavičienė Prad. kl. vyresn. mokytoja (4 kl.)
Sonata Abromavičienė Muzikos vyresn. mokytoja
Meninio ugdymo vyresn. mokytoja
Stasys Kazlauskas Choreografijos mokytojas metodininkas
Viktorija Balčiūnė Ikimokyklinio ugdymo grupės „Linksmučiai“auklėtoja
Jolanta Kundrotienė Ikimokyklinio ugdymo grupės „Linksmučiai“ auklėtoja
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Boružiukai“ auklėtoja
Šarūnė Guginienė Ikimokyklinio ir priešmokykliniuo ugdymo grupės „Boružiukai“ pedagogė
Aldona Kaušienė Ikimokyklinio ugdymo grupės „Spinduliukai“ vyresn. auklėtoja
Kristina Jankauskienė Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės „Drugeliai“ pedagogė
 Edita Bulienė 6 kl. vadovė