Mokyklos himnas

 1. Čia kalvos kalneliai,
Čia gražūs miškai.
Keliai ir keleliai
Skersai, išilgai.
 Čia takas mokyklon
Mus veda kasdien.
Vilties ir gerumo
Namai mums visiems.
 Pried. Mokykla mana,
Mokykla miela,
Atminimo didžio
Tu esi verta.  (2k.)
2.  Dubysos čia vingis –
Bubių tvenkiniai.
Piliukas sustingęs
Čia stūkso seniai.
 Kur Zubovo žemėj
Seni pastatai,
Nauja mokyklėlė
Išaugo aukštai.
 Pried. Mokykla mana,
Mokykla miela,
Atminimo didžio
Tu esi verta.  (2 k.).
 3.  Daug gražių dienų,
Metų nuostabių
Čia praleidome
Mes visi kartu.
 Bubių dešimtmete
Miela mokykla,
Tu daugelį metų
Mums būki šviesa.
 Pried. Mokykla mana,
Mokykla miela,
Atminimo didžio
Tu esi verta.  (2 k.)

Žodžiai: R. Varapicko, G. Kačinskienės
Muzika: B. Petrėnienės