Aptarnaujantis personalas

Personalo-sąrašas-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Darbuotojas Pareigos
 

1.

Edita  Bulienė Direktoriaus  pavaduotoja  administracijai ir ūkiui
 

2.

Brigita Liaugodienė Sekretorė
3. Sonata Abromavičienė Bibliotekininkė,
 

4.

Romualdas Mackevičius Vairuotojas, darbininkas
5. Asta Odminienė

(  (vaduoja Stefą Rastokienę)

Valgyklos vedėja
6. Natalija Mochova Virėja

 

7.

 

Ona Bublienė Virtuves darbininkė

 

8. Angelė Stasiulienė Rūbininkė-budėtoja, valytoja
9. Snieguolė Ščeponavičienė Kiemsargė, valytoja
 

10.

Gitana Linkienė Valytoja –budinti

 

11. Ingrida Plaščinskienė Valytoja
12. Sonata Lemežienė Valytoja
13. Elena Prakapienė Valytoja-budinti

 

14. Kęstutis Ruzgis Darbininkas, sargas
15. Eduardas Rastokas Darbininkas, sargas
16. Arvydas Mikulskis Sargas
17. Saulius Grunskis Sargas, darbininkas
18. Stanislovas Šidiškis Sargas
19. Tomas Lisauskas Kompiuterių priežiūros specialistas
 

20.

Rimtautas Čepulis Katilinės operatorius, sargas