Aptarnaujantis personalas

ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ MOKYKLOS (Dubysos g. 15, Bubių k. Šiaulių r.)

APTARNAUJANČIO PERSONALO  DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

MOKYKLOS PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Pareigos

Vardas pavardė

Sekretorė Sigita Jokūbaitienė
Vairuotojas Romualdas Mackevičius
Valgyklos vedėja Asta Odminienė
Virėja Laima Streckienė
Virtuvės darbininkė, virėja Ona Bublienė
Budėtoja-rūbininkė, valytoja Angelė Stasiulienė
Valytoja, rūbininkė Sonata Lemežienė
Valytoja Gitana Linkienė
Valytoja Ingrida Plaščinskienė
Valytoja Elena Prakapienė
Kiemsargė Genovaitė Kazanavičienė
Kompiuterių priežiūros specialistas Tomas Lisauskas
Sargas Arvydas Mikulskis
Sargas Renaldas Mochovas
Darbininkas, sargas Fabijonas Kairevičius
Katilinės operatorius Vladas Palubinskis
Darbininkas, sargas Kęstutis Ruzgis
Darbininkas, sargas Saulius Grunskis
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Lionė Abromavičienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Kristina Mikšienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. virėja Dalė Eičienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. virėja Regina Adomaitienė
Ikimok. ugd. gr. dietistė, auklėtojos padėjėja Renata Ivanauskienė
Vairuotojas Petras Petrekūnas