Aptarnaujantis personalas

ŠIAULIŲ RAJONO BUBIŲ MOKYKLOS (Dubysos g. 15, Bubių k. Šiaulių r.)

APTARNAUJANČIO PERSONALO  DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Pareigos

Vardas pavardė

Sekretorė Sigita Jokūbaitienė
Vairuotojas Romualdas Mackevičius
Valgyklos vedėja Asta Odminienė
Virėja Laima Streckienė
Virtuvės darbininkė, virėja Ona Bublienė
Budėtoja-rūbininkė, valytoja Angelė Stasiulienė
Valytoja, rūbininkė Sonata Lemežienė
Valytoja Gitana Linkienė
Valytoja Ingrida Plaščinskienė
Valytoja Elena Prakapienė
Kiemsargė Genovaitė Kazanavičienė
Kompiuterių priežiūros specialistas Tomas Lisauskas
Sargas Arvydas Mikulskis
Sargas Renaldas Mochovas
Darbininkas, sargas Fabijonas Kairevičius
Katilinės operatorius Vladas Palubinskis
Darbininkas, sargas Kęstutis Ruzgis
Darbininkas, sargas Saulius Grunskis
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Lionė Abromavičienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Ona Briedytė
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Laimutė Budrytė
Ikimokyklinės ugdymo gr. auklėtojos padėjėja Kristina Mikšienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. virėja Dalė Eičienė
Ikimokyklinės ugdymo gr. virėja Regina Adomaitienė
Ikimok. ugd. gr. dietistė, sandėlininkė Renata Ivanauskienė
Bibliotekininkė Sonata Abromavičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYKLOS PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Darbuotojas Pareigos
 

1.

Edita  Bulienė Direktoriaus  pavaduotoja  administracijai ir ūkiui
 

2.

Brigita Liaugodienė Sekretorė
3. Sonata Abromavičienė Bibliotekininkė,
 

4.

Romualdas Mackevičius Vairuotojas, darbininkas
5. Asta Odminienė

(  (vaduoja Stefą Rastokienę)

Valgyklos vedėja
6. Natalija Mochova Virėja

 

7.

 

Ona Bublienė Virtuves darbininkė

 

8. Angelė Stasiulienė Rūbininkė-budėtoja, valytoja
9. Snieguolė Ščeponavičienė Kiemsargė, valytoja
 

10.

Gitana Linkienė Valytoja –budinti

 

11. Ingrida Plaščinskienė Valytoja
12. Sonata Lemežienė Valytoja
13. Elena Prakapienė Valytoja-budinti

 

14. Kęstutis Ruzgis Darbininkas, sargas
15. Eduardas Rastokas Darbininkas, sargas
16. Arvydas Mikulskis Sargas
17. Saulius Grunskis Sargas, darbininkas
18. Stanislovas Šidiškis Sargas
19. Tomas Lisauskas Kompiuterių priežiūros specialistas
 

20.

Rimtautas Čepulis Katilinės operatorius, sargas