Administracija

Mokyklos direktorius
Reimundas Varapickas

direktorius_nauja

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vida Radionovienė

pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir administracijos reikalams
Edita Bulienė

edita