Administracija

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, einanti direktoriaus pareigas
Vida Radionovienė

pavaduotoja

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir administracijos reikalams
Edita Bulienė

edita