MOKYKLA

Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo  programas.

Kodas: 290059370

Adresas: Dubysos g. 15, 80201 Bubiai, Bubių sen., Šiaulių rajonas, tel./faks. (8 41) 38 86 80,  86 79 54 406.

Elektroninis paštas: bubiaimok@gmail.com

Direktorius Vaidas Bacys