Tėvų susirinkimas

DĖMESIO !

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 17 dieną, 18.00 val. įvyks tėvų susirinkimas.

Susirinkimo eiga:

18.00 val.–19.00 val. visuotinis susirinkimas aktų salėje.

Darbotvarkė:

1. Ugdymo plano pristatymas.

2. Mokyklos materialinės bazės apžvalga.

3. Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos pristatymas.

4. Švietimo pagalbos teikimo mokiniams tvarkos aprašo pristatymas.

5. Sveikatos priežiūros specialisto informacija.

5. 19.00 val.–19.30 val. susirinkimo tęsinys klasėse.