ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDĖS PAREIGOMS UŽIMTI

Laisva darbo vieta:

0,25 etato (dirbti 6,75 val. per savaitę).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2018 m. spalio 22 d.

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių  įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII -198 įstatymu, atlyginimas: 130,78 € (per mėnesį, neatskaičius mokesčių).

Pretendentai, ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pagrindiniai reikalavimai:

Turėti specialiojo pedagogo kvalifikaciją;

Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir reflektuoti savo veiklą;

Gebėti dirbti kompiuteriu, interaktyviomis priemonėmis;

Anglų kalbos mokėjimas (privalumas).

Dokumentai priimami 14 dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

 

Dokumentų priėmimo pradžia – 2018 m. spalio 3 d., pabaiga – 2018 m. spalio 16 d.
Dokumentus galima pateikti adresu: Dubysos 15, Bubiai, Šiaulių r. Bubių mokykla, el.p. bubiaimok@gmail.com

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje www.ldb.lt ir Šiaulių r. Bubių mokyklos internetinėje s svetainėje  http://mokykla.bubiai.lt/

 

Išsamesnę informaciją teikia pavaduotoja ugdymui Vida Radionovienė

tel.841 388680,  el. p. bubiaimok@gmail.com.

___________________