Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavime Tytuvėnuose

Bubių mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  Lietuvių kalbos draugijos grupės pirmininkė  Laima  Malakauskienė dalyvavo Lietuvių kalbos draugijos XVIII suvažiavime, kuris įvyko Tytuvėnų piligrimų centre.

Į suvažiavimą atvyko apie 80 draugijos narių. Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė pristatė metinę draugijos  veiklos ataskaitą.

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas  Smalinskas  kalbėjo apie  Valstybinės kalbos inspekcijos  ir  Lietuvių kalbos draugijos bendradarbiavimą, o Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis  – apie valstybinės lietuvių kalbos būklę ir perspektyvas.Suvažiavimo  dalyviams buvo surengta pažintinė  ekskursija po Tytuvėnų bažnyčios-vienuolyno ansamblį ir kt.Lietuvių kalbos draugijos narius  pasveikino ir Tytuvėnų bažnyčios klebonas Rimantas Žaromskis. Bažnyčioje skambėjo Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos mokinių ir mokytojų atliekamos dainos ir giesmės.

 

Nuotraukoje XVIII LKD suvažiavimo dalyviai