ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

Mūsų mokykla šiandien
  • Graži, saugi gamtinė aplinka.
  • Erdvios, reikalavimus atitinkančios klasės, grupės.
  • Mokinius pavežame, maitiname.
  • Kvalifikuoti pedagogai.
  • Aktyvi popamokinė veikla.
Pradžia

Atvelykio popietė

   Balandžio 14 d.  prie etnografinio muziejaus „Klėtelė“  vyko  atvelykio popietė. Su   gražia pavasario švente Visus susirinkusius pasveikino Bubių kultūros namų meno vadovė Aldona Vyšniauskienė ir tikybos mokytoja. Pradinukai inscenizuodami paveikslėliais padeklamavo eilėraštį „Kėlėsi Kristus“. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai visus nudžiugino  smagia dainele apie  Velykų kiškučius. Šventėje dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir svečiai – Bubių kultūros namų  folkloro ansamblis „Obelėlė“. Jie padainavo kelias pavasariškas mūsų krašto dainas. Pradinukai vaidino apie kiškutį,  o penktokai - „AldutėsVelykos“. Popietėje netrūko nei dainų, nei  žaidimų, nei mįslių. O labiausiai nustebino vadovė Aldona, kuomet visai netikėtai, pagal seną paprotį, visus apšlakstė  beržo šakele.
  
Tikybos mokytoja Ona Briedytė
dscf3495
dscf3495 dscf3495
dscf3499
dscf3499 dscf3499
dscf3507
dscf3507 dscf3507
dscf3512
dscf3512 dscf3512
dscf3516
dscf3516 dscf3516
dscf3520
dscf3520 dscf3520
 

 

Abėcėlės šventė ,,Zuikių mokykla“

   Visi mokslai prasideda nuo abėcėlės.  Džiugiai nusiteikę pirmokai ir jų tėveliai susirinko į ,,Zuikių mokyklą“.  Vaikai ir tėveliai dalyvavo visose pamokose: deklamavo eilėraščius, dainavo, sekė pasakas atbulai,  turtino žodyną, lavino fantaziją, džiaugėsi sukurtais receptais. Visiems puikiai sekėsi. Daug lenktyniavo, bet kaip visada laimėjo draugystė. Mums sekėsi geriau, nei Zuikiui Puikiui. Kaip žinote, jis per daug prisivalgė kopūstų, per ilgai miegojo ir su lape per ilgai šoko miško diskotekoje. Todėl ir neparuošė pamokų. O mes ir pasilinksminome, ir pamokas išmokome. Nuo šiandienos pirmokėliai tapo  skaitytojais, nes bibliotekos vedėja visiems įteikė skaitytojo pažymėjimus.
   Visus kviečiame į muziejų, kur galėsite pasidžiaugti nuostabia pirmokų tėvelių paroda - ,,Eksponatai, kuriems pagaminti panaudota šimtas vienetų detalių“. Laukiame visų.
 
Pirmos klasės mokytoja Almutė Šarlauskienė
 
dscf3347
dscf3347 dscf3347
dscf3359
dscf3359 dscf3359
dscf3360
dscf3360 dscf3360
dscf3364
dscf3364 dscf3364
dscf3371
dscf3371 dscf3371
dscf3376
dscf3376 dscf3376
dscf3404
dscf3404 dscf3404
dscf3429
dscf3429 dscf3429
dscf5845
dscf5845 dscf5845
 

 

DĖMESIO !VADOVAUJANTIS ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS UGDYMO PLANU 2014-2015 M. M., SKELBIAMOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS, 1-5 KLASIŲ MOKINIŲ PAVASARIO (ŠV. VELYKŲ) ATOSTOGOS 2015-03-30 – 2015-04-13.
Į MOKYKLĄ SUGRĮŽTI BALANDŽIO 14 DIENĄ (ANTRADIENĮ).
SKELBIAMOS6-10 KLASIŲ MOKINIŲPAVASARIO (ŠV. VELYKŲ) ATOSTOGOS 2015-03-30 – 2015-04-03.
Į MOKYKLĄ SUGRĮŽTI BALANDŽIO 7 DIENĄ (ANTRADIENĮ).

 
 

Šimtadienis

dscf3160
dscf3160 dscf3160
dscf3161
dscf3161 dscf3161
dscf3174
dscf3174 dscf3174
dscf3177
dscf3177 dscf3177
dscf3184
dscf3184 dscf3184
dscf3189
dscf3189 dscf3189
dscf3200
dscf3200 dscf3200
dscf3225
dscf3225 dscf3225
 
Puslapis 1 iš 99
  • Mokyklos misija

  • Mokyklos vizija

  Aktyvaus, kūrybingo, atsakingo, savarankiško, gebančio apsispręsti, tautos ir žmogiškąsias vertybes puoselėjančio mokinio ugdymas.
  Demokratijos pagrindų puoselėjimas, mokymas gyventi kartu bendraujant ir bendradarbiaujant.
  Ugdymo proceso tobulinimas, įgalinantis kurti mokiniams aktualų, įdomų, sveiką ir saugų mokymosi kontekstą, skatinantis mokinių mokymosi motyvaciją, jų aktyvumą.
  Mokyklos, kaip vietos švietimo kultūros židinio, kūrimas.
  Mokykla  bus  patraukli pagrindinė dešimtmetė su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėmis. Joje padedama atsiskleisti individualioms  asmens savybėms ir gebėjimams, mokinys (ugdytinis) mylimas, gerbiamas, juo pasitikima ir jam atsiduodama.
  Mokiniai  bus ugdomi sveikoje, saugioje aplinkoje ir galės įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, realizuoti savo gebėjimus pagal individualius poreikius laisvai pasirinktoje popamokinėje veikloje  ir gauti socialinę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

Kontaktai

Šiaulių raj., Bubiai,
Dubysos 15,
Tel. Nr. (8 41) 388 680
Mob. Nr. 867954406
El. paštas: bubiaimok@gmail.com

Statistika

Nariai : 1
Turinys : 566
Nuorodos : 6
Turinio peržiūrėjimai : 121226

Dabar lanko

Mes turime 11 svečius online