ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLA

Mūsų mokykla šiandien
  • Graži, saugi gamtinė aplinka.
  • Erdvios, reikalavimus atitinkančios klasės, grupės.
  • Mokinius pavežame, maitiname.
  • Kvalifikuoti pedagogai.
  • Aktyvi popamokinė veikla.
Pradžia

Lektoriaus kunigo Roberto Gedvydo Skrinsko paskaita „Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų žala organizmui“

dscf3057
dscf3057 dscf3057
dscf3066
dscf3066 dscf3066
dscf3079
dscf3079 dscf3079
 

Integruota geografijos – matematikos pamoka “Nuo Vilniaus iki Talino”

Rugsėjo 12 dieną  mokykloje vyko atvira integruota pamoka „Nuo Vilniaus iki Talino“, skirta Baltijos kelio 25 – ečiui paminėti. Joje dalyvavo 7 – 10 klasių mokiniai, pamoką stebėjo mokyklos vadovai bei mokytojai.

argaiv1166

    Pamoka prasidėjo filmuota medžiaga iš 1989 m. rugpjūčio 23 d. vykusios akcijos „Baltijos kelias“.

      Svarbiausia geografinė užduotis buvo pažymėti svarbiausius Baltijos šalių miestus kontūriniame žemėlapyje ir juos įsiminti. Matematikos mokytoja priminė, kas yra mastelis, mokiniai atliko matematines užduotis. Dirbdami grupėse mokiniai pritaikė geografijos ir matematikos žinias, matavo ir skaičiavo atstumus tarp miestų, Baltijos šalių jūrinės sienos ilgius. Mokiniai įsivertino, atlikdami užduotis „Ar jau moki?“. Pamoka baigėsi emocinga M.Mikutavičiaus daina bei simboliniu draugystės ratu, imituojant Baltijos kelią.

     Šioje pamokoje mokiniai pagilino matematikos, geografijos bei savo krašto istorijos žinias.

 

Geografijos vyr. mokytoja Zita Vaitkevičienė

Matematikos mokytoja metodininkė Natalja Kozlova

dscf3026
dscf3026 dscf3026
dscf3029
dscf3029 dscf3029
 

 

Netradicinė pamoka – išvyka “Gamtiniai ir istoriniai Bubių paminklai”

Rugsėjo 4 dieną 5 ir 6 klasių mokiniai vyko į netradicinę pamoką – išvyką “Gamtiniai ir istoriniai Bubių paminklai” prie Bubių tuopų. 
Pamokos metu mokiniai prisiminė mokyklos istoriją bei jos steigėjus grafus Zubovus, bandė atspėti bei išmoko apskaičiuoti medžių aukštį ir apimtį, kalbėjo apie Dubysos pavadinimo kilmę bei upės reikšmę mūsų kraštui. 
Pamoką vedė matematikos mokytoja metodininkė Natalja Kozlova ir istorijos vyresnioji mokytoja Zita Vaitkevičienė.
 
dscf2999
dscf2999 dscf2999
dscf3003
dscf3003 dscf3003
dscf3006
dscf3006 dscf3006
dscf3013
dscf3013 dscf3013
 

 

INFORMACIJA MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS

Primename, kad mokiniai, iš mažas pajamas gaunančių šeimų, turi galimybę gauti socialinę paramą mokiniams (nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti). Kviečiame tėvelius suskubti ir kreiptis dėl paramos mokiniams į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Reikia pateikti prašymą ir visus reikalingus dokumentus. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.  Nemokamas maitinimas skiriamas visus mokslo metus, o parama mokinio reikmenims įsigyti – iki spalio 5 d.

Socialinė pedagogė Laima Benikasienė

Daugiau informacijos: www.siauliuraj.lt rubrikoje GYVENTOJAMS → Socialinė parama.
 
Puslapis 1 iš 82
  • Mokyklos misija

  • Mokyklos vizija

  Aktyvaus, kūrybingo, atsakingo, savarankiško, gebančio apsispręsti, tautos ir žmogiškąsias vertybes puoselėjančio mokinio ugdymas.
  Demokratijos pagrindų puoselėjimas, mokymas gyventi kartu bendraujant ir bendradarbiaujant.
  Ugdymo proceso tobulinimas, įgalinantis kurti mokiniams aktualų, įdomų, sveiką ir saugų mokymosi kontekstą, skatinantis mokinių mokymosi motyvaciją, jų aktyvumą.
  Mokyklos, kaip vietos švietimo kultūros židinio, kūrimas.
  Mokykla  bus  patraukli pagrindinė dešimtmetė su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėmis. Joje padedama atsiskleisti individualioms  asmens savybėms ir gebėjimams, mokinys (ugdytinis) mylimas, gerbiamas, juo pasitikima ir jam atsiduodama.
  Mokiniai  bus ugdomi sveikoje, saugioje aplinkoje ir galės įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, realizuoti savo gebėjimus pagal individualius poreikius laisvai pasirinktoje popamokinėje veikloje  ir gauti socialinę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

Kontaktai

Šiaulių raj., Bubiai,
Dubysos 15,
Tel. Nr. (8 41) 388 680
Mob. Nr. 867954406
El. paštas: bubiaimok@gmail.com

Statistika

Nariai : 9
Turinys : 465
Nuorodos : 6
Turinio peržiūrėjimai : 98399

Dabar lanko

Mes turime 4 svečius online

versloinjekcija.lt Programavimas Web Design & Development