Naudotis sena svetaine

Šiaulių r. Bubių mokykla

Aktyvaus, kūrybingo, atsakingo, savarankiško, gebančio apsispręsti, tautos ir žmogiškąsias vertybes puoselėjančio mokinio ugdymas. Demokratijos pagrindų puoselėjimas, mokymas gyventi kartu bendraujant ir bendradarbiaujant. Ugdymo proceso tobulinimas, įgalinantis kurti mokiniams aktualų, įdomų, sveiką ir saugų mokymosi kontekstą, skatinantis mokinių mokymosi motyvaciją, jų aktyvumą. Mokyklos, kaip vietos švietimo kultūros židinio, kūrimas.

Naujienos

„Atrask savo karjerą“

Lapkričio 17 dieną Gerda Slavinskaitė (10 kl.), Gabrielė Kalnikaitė (10 kl.), Neringa Kalvaitytė (9 kl.) ir Raminta Slavinskaitė (9 kl.) vyko į Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetą. Jos kartu su mokyklos socialine pedagoge Laima Benikasiene dalyvavo Atvirų durų savaitės “Atrask savo karjerą” renginyje. Merginos iš pasiūlytų užsiėmimų programos pasirinko labiausiai jas dominančią ..
Read more

Jaunimo darbo centre

Jaunimo darbo centras (JDC) –   tai Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinys, padedantis jaunimui orientuotis socialinėje aplinkoje ir darbo rinkoje, savarankiškai spręsti savo užimtumo problemas. Lapkričio 23 dieną 9 -10 klasių mokiniai su technologijų mokytoja Inga Žiukiene ir ugdymo karjerai konsultante Sonata Abromavičiene vyko į Šiaulių Jaunimo darbo centrą, kur centro ..
Read more

Šaltais ir tamsiais vakarais

Šaltais ir tamsiais vakarais, kai visa gamta tarsi užminga, o saulę dažnai užstoja sunkūs debesys, Boružiukų grupės auklėtojoms ir vaikams kilo idėja – kartu su tėvelias pasigaminti žibintus ir padovanoti šviesą mokyklai,  visai bendruomenei palinkėti susikaupimo ir ramybės. Žibintų švente norėjosi uždegti mažytę ugnelę visų širdyse, kad ji šviestų ir šildytų per visą žiemą. Lapkričio19-osios  ..
Read more

ŠIAULIŲ R. BUBIŲ MOKYKLOS MOKINIŲ IŠVYKA Į KARINĘ ORO PAJĖGŲ BAZĘ

Lapkričio 18 dieną Bubių mokyklos grupė vyresnių klasių mokinių, mokyklos direktorius R. Varapickas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Radionovienė, lydimi aviacijos bazės atstovo, vykome į Šiaulių aeruoste įsikūrusią Nato oro pajėgų bazę. Turėjome puikią galimybę iš arti pamatyti naikintuvus ir stebėti, kaip du iš jų pakilo į orą. Sužinojome, jog šiuo metu į Lietuvą yra ..
Read more